Đà Nẵng: Kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở khu công nghiệp

Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Ảnh: Tường Minh
Lên top