Đà Nẵng: Tạm hoãn Hội thao công nhân viên chức lao động thành phố

Đà Nẵng tạm hoãn Hội thao công nhân viên chức lao động thành phố. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng tạm hoãn Hội thao công nhân viên chức lao động thành phố. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng tạm hoãn Hội thao công nhân viên chức lao động thành phố. Ảnh: Tường Minh
Lên top