Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TP.HỒ CHÍ MINH:

Đã có 7.116 doanh nghiệp điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2017