Cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”: Chiến binh của sự sống

BS Tô Quang Hưng (bên trái) trong Lễ kết nạp Đảng viên mới.
BS Tô Quang Hưng (bên trái) trong Lễ kết nạp Đảng viên mới.
BS Tô Quang Hưng (bên trái) trong Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Lên top