Cuộc thi "Viết về người lao động - viết cho người lao động": Đi chúc tết để hiểu, chia sẻ và cảm thông

Đoàn công tác tặng quà tết cho doanh nghiệp.
Đoàn công tác tặng quà tết cho doanh nghiệp.
Đoàn công tác tặng quà tết cho doanh nghiệp.
Lên top