Cuộc sống khó khăn, người lao động lại ăn Tết xa nhà

Thêm một năm nữa, gia đình anh Phạm Thanh Lâm - công nhân Công  ty Triple Việt Nam (TPHCM) - lại phải ăn Tết xa quê.Ảnh: Nam Dương
Thêm một năm nữa, gia đình anh Phạm Thanh Lâm - công nhân Công ty Triple Việt Nam (TPHCM) - lại phải ăn Tết xa quê.Ảnh: Nam Dương
Thêm một năm nữa, gia đình anh Phạm Thanh Lâm - công nhân Công ty Triple Việt Nam (TPHCM) - lại phải ăn Tết xa quê.Ảnh: Nam Dương
Lên top