Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang:

Cụ thể hoá chủ đề công tác năm ở các cấp Công đoàn

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: Q.H
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: Q.H
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII). Ảnh: Q.H
Lên top