Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:

Các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa, linh hoạt, sáng tạo

Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Tú Quỳnh
Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Tú Quỳnh
Toàn cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top