Cty thông báo ngừng hoạt động trước Tết, người lao động hoang mang

Công ty thông báo ngừng hoạt động trước Tết một tháng, người lao động thấp thỏm chờ đối thoại. Ảnh: TT
Công ty thông báo ngừng hoạt động trước Tết một tháng, người lao động thấp thỏm chờ đối thoại. Ảnh: TT
Công ty thông báo ngừng hoạt động trước Tết một tháng, người lao động thấp thỏm chờ đối thoại. Ảnh: TT
Lên top