Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

Hàng trăm công nhân ngưng việc phản đối việc thưởng tết 50%
Hàng trăm công nhân ngưng việc phản đối việc thưởng tết 50%
Hàng trăm công nhân ngưng việc phản đối việc thưởng tết 50%
Lên top