Công nhân tự tin trong công tác phòng cháy chữa cháy

Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Phương Hân
Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Phương Hân
Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Phương Hân
Lên top