Công nhân lo lắng giá thực phẩm tăng theo giá điện, xăng

Công nhân ở trọ thôn Bầu (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ở trọ thôn Bầu (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ở trọ thôn Bầu (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top