Bộ Y tế hoãn tăng giá dịch vụ y tế sau khi giá điện, xăng cùng tăng

Quầy thu viện phí tại BV Răng Hàm Mặt TƯ Hà Nội. Ảnh: T.Linh
Quầy thu viện phí tại BV Răng Hàm Mặt TƯ Hà Nội. Ảnh: T.Linh
Quầy thu viện phí tại BV Răng Hàm Mặt TƯ Hà Nội. Ảnh: T.Linh
Lên top