Bế mạc lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng kỷ niệm 90 năm CĐ Việt Nam

9 học viên xuất sắc nhất khóa được tặng giấy khen. Ảnh: Trần Tuấn
9 học viên xuất sắc nhất khóa được tặng giấy khen. Ảnh: Trần Tuấn
9 học viên xuất sắc nhất khóa được tặng giấy khen. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top