Công đoàn Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức Xe buýt siêu thị 0 đồng

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ sáng 17.8. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ sáng 17.8. Ảnh: CĐN
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao hỗ trợ sáng 17.8. Ảnh: CĐN
Lên top