Lưu ý điều chỉnh nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lên đường chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lên đường chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội lên đường chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top