Công đoàn Tổng Cty Điện lực miền Nam ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trên 3,6 tỉ

Các lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh Đức Long
Các lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh Đức Long
Các lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh Đức Long
Lên top