Quảng Trị: Nhiều nơi chưa đóng điện được vì không an toàn

Lên top