Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định: Mở chợ, đưa hàng giảm giá tới công nhân

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kiêm Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định Lê Từ Bình trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kiêm Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định Lê Từ Bình trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kiêm Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định Lê Từ Bình trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc.
Lên top