LĐLĐ Bình Định:

5 tỉ đồng chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (đứng, thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà CNLĐ và động viên sản xuất tại Cty CP Giày Bình Định
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (đứng, thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà CNLĐ và động viên sản xuất tại Cty CP Giày Bình Định
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (đứng, thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà CNLĐ và động viên sản xuất tại Cty CP Giày Bình Định
Lên top