Công đoàn hỗ trợ pháp lý giúp công nhân nhận 5,2 tỉ đồng quyền lợi

Cán bộ Công đoàn Long An đến tận khu nhà trọ tuyên truyền cho người lao động về các quy định pháp luật. Ảnh: A.L
Cán bộ Công đoàn Long An đến tận khu nhà trọ tuyên truyền cho người lao động về các quy định pháp luật. Ảnh: A.L
Cán bộ Công đoàn Long An đến tận khu nhà trọ tuyên truyền cho người lao động về các quy định pháp luật. Ảnh: A.L
Lên top