CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGUYỄN ĐÌNH KHANG:

Công đoàn Giáo dục Việt Nam góp phần đưa sự nghiệp giáo dục lên tầm cao mới

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 - 2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: HL
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 - 2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: HL
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm học 2018 - 2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: HL
Lên top