Công đoàn Đồng Nai vận động công nhân ở lại đón Tết phòng, chống COVID-19

Đo thân nhiệt NLĐ trước khi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đo thân nhiệt NLĐ trước khi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đo thân nhiệt NLĐ trước khi làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top