Lan tỏa sự thật, đấu tranh chống tin giả, xấu, độc

Lễ ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả. Ảnh: Hà Phương
Lễ ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả. Ảnh: Hà Phương
Lễ ra mắt Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả. Ảnh: Hà Phương
Lên top