Hơn 4.500 lao động ngoại tỉnh lưu trú tại Hải Phòng do dịch COVID-19

LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ LĐLĐ 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương 200 triệu đồng/đơn vị để chăm lo NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ LĐLĐ 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương 200 triệu đồng/đơn vị để chăm lo NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ LĐLĐ 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương 200 triệu đồng/đơn vị để chăm lo NLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Lên top