Công đoàn Công thương Việt Nam làm việc với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào

Đồng chí Pan Noi Ma Ni - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch LH Công đoàn Lào tiếp đón và hội đàm với đoàn CĐCTVN.
Đồng chí Pan Noi Ma Ni - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch LH Công đoàn Lào tiếp đón và hội đàm với đoàn CĐCTVN.
Đồng chí Pan Noi Ma Ni - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch LH Công đoàn Lào tiếp đón và hội đàm với đoàn CĐCTVN.
Lên top