LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Phối hợp tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Bảo vệ môi trường và Luật Giao thông đường bộ”

Ông Vũ Hồng Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trao giải Nhất toàn đoàn cho đội CĐ Cty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Vũ Hồng Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trao giải Nhất toàn đoàn cho đội CĐ Cty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Vũ Hồng Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc trao giải Nhất toàn đoàn cho đội CĐ Cty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch. Ảnh: Nguồn LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top