Công đoàn chăm lo thiết thực và hiệu quả cho công nhân

Cán bộ LĐLĐ Quận Bình Thạnh, TPHCM trao cá hỗ trợ cho CNLĐ khu vực cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Cán bộ LĐLĐ Quận Bình Thạnh, TPHCM trao cá hỗ trợ cho CNLĐ khu vực cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Cán bộ LĐLĐ Quận Bình Thạnh, TPHCM trao cá hỗ trợ cho CNLĐ khu vực cách ly, phong tỏa. Ảnh: Đức Long
Lên top