Hà Nội: 2.000 CNLĐ trong khu vực bị phong tỏa được hỗ trợ khẩn cấp

Cán bộ Công đoàn Các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn Các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: CĐCC
Cán bộ Công đoàn Các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: CĐCC
Lên top