Tổng LĐLĐVN quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ"

Bữa ăn ca có lắp vách ngăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Doosan Vina (Hải Phòng). Ảnh: ĐL
Bữa ăn ca có lắp vách ngăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Doosan Vina (Hải Phòng). Ảnh: ĐL
Bữa ăn ca có lắp vách ngăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” tại Công ty TNHH Doosan Vina (Hải Phòng). Ảnh: ĐL
Lên top