Công đoàn cần tham gia bảo vệ quyền lợi của lao động Việt Nam ở nước ngoài

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - thảo luận tại tổ 1. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - thảo luận tại tổ 1. Ảnh: Sơn Tùng.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - thảo luận tại tổ 1. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top