Con Cuông: 450 công nhân, viên chức, lao động tình nguyện hiến máu

Đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lô Viết Hùng
Đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lô Viết Hùng
Đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lô Viết Hùng
Lên top