LĐLĐ Thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 do LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức sáng 8.8. Ảnh: CĐ.
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 do LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức sáng 8.8. Ảnh: CĐ.
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 do LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh phối hợp tổ chức sáng 8.8. Ảnh: CĐ.
Lên top