Hà Tĩnh: Gần 350 người tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu ở thị xã Kỳ Anh sáng 1.8 thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: CĐ.
Ngày hội hiến máu ở thị xã Kỳ Anh sáng 1.8 thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: CĐ.
Ngày hội hiến máu ở thị xã Kỳ Anh sáng 1.8 thu hút nhiều người tham gia. Ảnh: CĐ.
Lên top