Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh được tặng cờ thi đua xuất sắc

LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hà Tĩnh
LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hà Tĩnh
LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Lên top