Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”:

Chương trình tiếp tục tăng tốc vượt chỉ tiêu để chào mừng ngày hội của toàn dân

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa, hàng thứ 2) chứng kiến lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” 
tại Công ty CP Taekwang Vina (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa, hàng thứ 2) chứng kiến lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” tại Công ty CP Taekwang Vina (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (giữa, hàng thứ 2) chứng kiến lễ ký kết hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” tại Công ty CP Taekwang Vina (Đồng Nai). Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top