Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp và làm việc với Hội đồng Công đoàn New Zealand

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (phải) bắt tay đón tiếp Tổng Thư kí Hội đồng Công đoàn New Zealand Sam Huggard tại trụ sở Tổng LĐLĐVN.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (phải) bắt tay đón tiếp Tổng Thư kí Hội đồng Công đoàn New Zealand Sam Huggard tại trụ sở Tổng LĐLĐVN.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (phải) bắt tay đón tiếp Tổng Thư kí Hội đồng Công đoàn New Zealand Sam Huggard tại trụ sở Tổng LĐLĐVN.
Lên top