Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm và chúc Tết CNVCLĐ Tập đoàn Dầu khí

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết CNVCLĐ Tập đoàn Dầu khí. Ảnh: Hải Nguyễn.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết CNVCLĐ Tập đoàn Dầu khí. Ảnh: Hải Nguyễn.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết CNVCLĐ Tập đoàn Dầu khí. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top