Chăm lo lực lượng y tế là hết sức cần thiết và ý nghĩa

Lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho công nhân KCX Tân Thuận (TPHCM). 
Ảnh: Đức Long
Lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho công nhân KCX Tân Thuận (TPHCM). Ảnh: Đức Long
Lấy mẫu tầm soát COVID-19 cho công nhân KCX Tân Thuận (TPHCM). Ảnh: Đức Long
Lên top