Danh sách ủng hộ chương trình “Vì những chiến binh áo trắng”

6 cán bộ y tế bệnh viện Nghĩa Lộ- Yên Bái tham gia đoàn công tác chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh BVNL
6 cán bộ y tế bệnh viện Nghĩa Lộ- Yên Bái tham gia đoàn công tác chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh BVNL
6 cán bộ y tế bệnh viện Nghĩa Lộ- Yên Bái tham gia đoàn công tác chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang. Ảnh BVNL
Lên top