Danh sách ủng hộ chương trình “Vì những chiến binh áo trắng”

CTXH |

Tính đến hết ngày 21.8. Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận đăng ký chuyển tiền ủng hộ đến chương trình với số tiền: 1.942.419.320 đồng từ 1.342 bạn đọc và đơn vị.

Cập nhật ngày 22.8
Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Tri Thanh5.000.000
Bạn đọc  Trần Thị Tuyết Mai100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Anh100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Trần Quốc Tung100.000
Bạn đọc Đỗ Thị Hà200.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Đạt200.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Võ Thị Ngọc Diễm200.000
CBạn đọc Phạm Tuấn Anh2.000.000
Bạn đọc Nguyễn Hoàng Vân200.000
Bạn đọc Nguyễn Tú Oanh500.000
Bạn đọc Khương Việt Hà200.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Đào Xuân Hồng200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Cẩm Hải100.000
Bạn đọc Hoàng Thị Kim Liên100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Vũ Văn Thắng20.000
Bạn đọc Diệp Lê Thanh50.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phi Anh5.000.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Lưu Thúy Hồng500.000
Bạn đọc Phạm Thị Minh Hằng500.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Ngân500.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Đoàn Văn Quyết50.000
Bạn đọc giấu tên300.000

Cập nhật ngày 16.8

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Tấn Si100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc Trần Bạch Vy3.330.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Tuyết300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Thủy500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Liên500.000
Bạn đọc Lê Hoàng Phương1.000.000
Bạn đọc Hu Truc100.000
Bạn đọc Ngô Thị Hạnh300.000
Bạn đọc Đào Mai Anh1.000.000
Công ty cổ phần Seikin10.000.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Doan Thanh Thái500.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Việt Nga1.000.000
Bạn đọc Phạm Văn Hùng2.000.000
Bạn đọc Trần Thanh Bình2.000.000
Bạn đọc Hồ Thị Tuyết Nhung100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thái Bảo Long200.000
Bạn đọc giấu tên7.800
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phi Anh10.000.000
Bạn đọc Lê Thị Thu Hiền10.000.000
Bạn đọc Bùi Thị Minh Hiền500.000
Bạn đọc Trần Thanh Qúy500.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Hứa Thị Thu Thủy1.000.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Hoàng Thanh Mai5.000.000
Bạn đọc Trịnh Quang Hùng (Hưng)500.000
Bạn đọc Lê Thị Kim Liên100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Hoàng Thế Sơn300.000

Cập nhật ngày 8.8

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Đặng Thị Luyến5.000.000
Bạn đọc Phạm Thị Giang200.000
Bạn đọc Kiều Thị Bích Ngọc100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Thi Nguyên10.000
Bạn đọc Lê Thu Hà20.000
Bạn đọc Đặng Bá Lập100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc Phạm Thị Thu Hà500.000
Bạn đọc Lê Trọng Tân40.000
Bạn đọc Huỳnh Minh Thúy (Thủy)5.000.000
Bạn đọc Trương Văn Lam My Quốc3.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa100.000
Bạn đọc Tô Hô Thanh Hai580.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Hoài100.000
Bạn đọc Lê Thị Thu Huyền200.000
Bạn đọc Trần Đăng Hải Đăng1.000.000
Bạn đọc giấu tên1.500.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc giấu tên220.000
Bạn đọc Hoàng Thị Thu Thủy300.000
Bạn đọc Tống Yên300.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Lê Duy Cương100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Đức50.000
Bạn đọc Nguyễn Vân Anh200.000
Bạn đọc Diệp Lê Thanh50.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Kim Dương500.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Trần Thị Phương Thảo500.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Châu Nhật Long Phi100.000
Bạn đọc Trần Thanh Bình50.000
Bạn đọc Trần Quang Ai50.000
Bạn đọc Bình Văn Đệ50.000
Bạn đọc Nguyễn An Lực50.000
Bạn đọc Trần Quang Tư100.000
Bạn đọc Nguyễn Trung Tuyên250.000
Bạn đọc Tai Tiêu Khon50.000
Bạn đọc Đoàn Thị Thu Anh100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân Thủy3.000.000
Bạn đọc Võ Thị Minh Ngọc100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Trần Thị Lụa100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết - VP Nhiệt điện Phả Lại50.000
TBạn đọc Trần Thị Trâm - VP Nhiệt điện Phả Lại30.000
Bạn đọc Nguyễn Thhij Liễu. Vũ Thị Tân - VP Nhiệt điện Phả Lại100.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Khương Xuân Hai2.000.000
Bạn đọc Lê Minh Đức100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hoài200.000
Bạn đọc Trần Thị Dung100.000
Bạn đọc Cao Thị Nga50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Nhật Hằng Trang50.000
Bạn đọc Trần Viết Hùng (Hưng)50.000
Bạn đọc Vũ Xuân Anh100.000
Bạn đọc Bùi Thị Nguyệt50.000
Bạn đọc Đặng Thị Hằng50.000
Bạn đọc Trương Thị Mai50.000
Bạn đọc Phan Thành Long50.000
Bạn đọc Trần Mạnh Trường50.000

Cập nhật ngày 5.8

Diễn giảiSố tiền thu
Câu lạc bộ TNTLURES và Cộng đồng câu Lure Việt Nam ủng hộ đoàn Bác sỹ bệnh viện Việt Đức tham gia chống dịch tại Tp Hồ Chí Minh60.000.000
Câu lạc bộ TNTLURES và Cộng đồng câu Lure Việt Nam ủng hộ Ytế Tp Hồ Chí Minh tham gia chống dịch50.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Dương Thị Minh100.000
Bạn đọc Trần Nam Trung1.000.000
Bạn đọc Dương Thị Minh100.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc Phan Duy Linh300.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc La Ngọc Minh Hiếu200.000
Bạn đọc Nguyễn Hoa250.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Quang1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Nghiệp TC cty CP Xi măng Tây Đô100.000
Bạn đọc Nguyễn Anh Đức200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thơm200.000
Bạn đọc Trần Thị Thanh Hiên50.000
Bạn đọc Trần Văn Trường500.000
Bạn đọc Lương Quỳnh Như50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Oanh50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Loan50.000
Bạn đọc Phạm Minh Phương50.000
TBạn đọc Phạm Minh Phương50.000
Bạn đọc Bùi Thị Cẩm Trà300.000
Bạn đọc Trần Thị Thúy Nga100.000
Bạn đọc Trần Thị Ngoan200.000
Bạn đọc Trương Thị Thúy Tâm (Tam)1.000.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hoài50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Phương100.000
Bạn đọc Đinh Thị Hạnh100.000

 

Cập nhật ngày 2.8:

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh100.000
Khoa Y học cổ truyền250.000
Bạn đọc Vũ Quốc Minh50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Thanh50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh100.000
Bạn đọc Trần Văn Hà50.000
Bạn đọc Trần Thị Ven50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Trần Nam500.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Bùi Thị Quỳnh Văn100.000
Bạn đọc Bùi Thanh Tư (Tú)500.000
Bạn đọc Hà Thế Lang500.000
Bạn đọc Nguyễn Thái Học50.000
Bạn đọc Phạm Trung Nghĩa1.000.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Phan Thành Long3.000.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Mai1.000.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên10.000
Bạn đọc Trần Thị Thúy (Thủy)1.500.000
Bạn đọc Văn My100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Nguyệt Anh200.000
Bạn đọc Bùi Quốc Khánh300.000
Bạn đọc Trần Thị Thanh Thúy (Thủy)100.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tường Linh100.000
Bạn đọc Lê Mai Hùng (Hưng)100.000
Bạn đọc Ngô Thành Đạt50.000
Bạn đọc Phan Phương Thảo100.000
Bạn đọc Hà Thị Minh Nguyệt500.000
Bạn đọc Võ Thị Như Liễu500.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Lê Quốc Sang500.000
Bạn đọc Dương Thị Thu Hà92.000
Bạn đọc Vi Thị Dân30.000
Bạn đọc giấu tên60.000
Bạn đọc Phan Thị Ngọc Niêm30.000
Bạn đọc Hoàng Thị Thu Hiên50.000
Bạn đọc Phạm Thị Thu50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Bùi Thị Mơ50.000
Một bạn đọc với tin nhắn "Cháu là học sinh nên chỉ có một ít để hỗ trợ"100.000
Bạn đọc Nguyễn Hữu Tùng50.000
Bạn đọc Dương Thị Hồng Vân500.000
Bạn đọc Nguyễn Tuấn Tùng200.000
Bạn đọc Đậu Thị Thu Hiền50.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Hà Thị Lan64.000
Bạn đọc Hoàng Việt100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hai100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ve100.000
Bạn đọc Vũ Thị Bích Thủy (Thúy)100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Dung500.000
Bạn đọc Trần Thị Mộng Duyên100.000
Bạn đọc Dương Văn Thông200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Phương200.000
Bạn đọc Lê Xuân Bình200.000
Bạn đọc Đỗ Thị Phương Huyền200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Thủy50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Trần Hoa1.800.000
Bạn đọc Hoàng Thị Diệu Linh100.000
Bạn đọc Phạm Thị Hương50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh100.000
Bạn đọc Võ Thị Hồng Nhung100.000
Bạn đọc Nguyễn Thế Tùng30.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thiêm50.000
Bạn đọc Đặng Trần Kim Hạnh300.000
Bạn đọc Nguyễn Vân Anh50.000
Bạn đọc Lưu Xuân Tam100.000
Bạn đọc Phạm Bạch Trà Ly100.000
Bạn đọc Đỗ Văn Quy100.000
Bạn đọc giấu tên200.000

Cập nhật ngày 26.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Trịnh Thị Thúy3.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ánh Trinh100.000
Bạn đọc Lê Sỹ Thực500.000
Bạn đọc Nguyễn Thúy An500.000
Bạn đọc Trần Thị Đức500.000
Bạn đọc Huỳnh Thị Ái100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Ươc100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Mai50.000
Bạn đọc Ngô Văn Quyên200.000
Bạn đọc Phan Thị Ngọc Nữ200.000
Bạn đọc Hà Thị Hương100.000
Bạn đọc Vương Văn Nguyên1.000.000
Bạn đọc Lê Thị Quỳnh100.000
Bạn đọc Vũ Đông Hải50.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Đặng Tiến Thọ50.000
Bạn đọc Nguyễn Anh Hồng1.000.000
Bạn đọc Hoàng Nguyên Sinh Thanh1.000.000
Bạn đọc Lê Anh Tú50.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Trương Bá Hiên1.000.000
Bạn đọc Vũ Thị Hằng100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Phi Vân600.000
Bạn đọc Mạc Thị Thu Thanh200.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên2.000.000
Bạn đọc Võ Hoàng Thông200.000
Bạn đọc Lê Thị Thơ60.000
Bạn đọc Vũ Thị Đào200.000
Bạn đọc Trần Đức Mạnh5.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Đặng Chí Tình50.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Bích Ngân500.000
Bạn đọc Trần Khánh Linh50.000
Bạn đọc Đặng Chí Tình10.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Phạm Thị Bích Hân100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Bùi Minh Tiến10.000.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Tú200.000
Bạn đọc Nguyễn Chí Hiếu50.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Vũ Văn Thanh50.000
Bạn đọc Phạm Thị Thúy50.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Lê Tuấn Hùng (Hưng)500.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Dung1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hạnh50.000
Bạn đọc Lê Thúy Hằng500.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Tiến150.000
Bạn đọc Nguyễn Hoàng Dương100.000

Cập nhật ngày 18.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Hoàng Hải Mười100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Hoàng Thị Thanh Thảo100.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Dương300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hương Trang308.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Đỗ Hoàng Yên200.000
Gia đình ông Lê Văn Ca - Thị trấn Tiền Hải. Thái Bình1.000.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Đình Phúc2.000.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên2.000.000
Bạn đọc Phạm Thị Tú (Tư)1.000.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Nguyễn Khoa5.000.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Trịnh Hoài Sơn500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Huỳnh Đức200.000
Bạn đọc Lương Thị Thu Hằng100.000

Cập nhật ngày 16.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Đặng Dinh Nhât100.000
Bạn đọc Chu Lam Thái1.000.000
Bạn đọc Hoàng Hải Thăng200.000
Bạn đọc Vũ Thị Tuyết Hạnh200.000
Bạn đọc Phạm Xuân Chiến100.000
Bạn đọc Phạm Đức Hoàng100.000
Bạn đọc Nguyễn Hữu Đoc200.000
Bạn đọc Trương Thị Hạnh Dung30.000
Bạn đọc Trương Thị Hạnh Dung30.000
Bạn đọc Lê Thị Ngọc100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Quang Vinh200.000
Bạn đọc Phạm Quang Hiệu100.000
Bạn đọc Hoàng Hải Chiêu100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Vũ Hồng Đại200.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Ninh Vân Thanh50.000
Bạn đọc Phạm Tuấn Sửu500.000
Bạn đọc Trịnh Khắc Lam200.000
Bạn đọc Trần Thị Nương200.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên2.000.000
Bạn đọc giấu tên11.511.632
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Giang Xuân Phước1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Hằng100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Tuấn100.000
Bạn đọc Phạm Văn Thăng100.000
Bạn đọc Phạm Nguyên Vũ100.000
Bạn đọc Nguyễn Quang Bình300.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Lê Thị Thanh Nguyên1.500.000
Bạn đọc Hà Văn Ngọc420.000
Bạn đọc Trần Như Tu200.000
Bạn đọc Lê Hoàng Nhi100.000
Bạn đọc Huỳnh Thanh Thảo500.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Phạm Thế Mạnh100.000
Bạn đọc Nguyễn Bá Lợi200.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Nguyễn Thục Hiền100.000

Cập nhật ngày 14.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Văn Nhân (Nhàn)200.000
Bạn đọc Ngô Chi Hiên (Hiền)200.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phi Anh2.000.000
Bạn đọc giấu tên2.000.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Mạnh50.000
Bạn đọc Phạm Thị Mai Hoa50.000
Bạn đọc Lục Thị Ghi Ta100.000
Bạn đọc Hoàng Tông Oanh Oanh100.000
Bạn đọc Trịnh Xuân Long300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hằng Vân100.000

Cập nhật ngày 13.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Huỳnh Thị Kim Ngọc100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Phạm Ngọc Long200.000
Bạn đọc Nguyễn Thi Hồng Anh200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hương Ly100.000
Bạn đọc Lê Thu Trang1.000.000
Bạn đọc Trịnh Thị Phương30.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Võ Thị Thu Trang100.000
Bạn đọc Vũ Thị Thắm200.000
Bạn đọc Trần Xuân Thủy100.000
Bạn đọc Trương Ngọc Bình100.000
Bạn đọc Hoàng Phương Mai - Mầm non Bắc Cường. Lào Cai30.000
Bạn đọc Đỗ Thúy Bình - Mầm non Bắc Cường. Lào Cai30.000
Bạn đọc Vũ Kiền - Mầm non Bắc Cường. Lào Cai30.000
Bạn đọc Giang Ly - Mầm non Bắc Cường. Lào Cai30.000
Bạn đọc Lê Thị Phương30.000
Bạn đọc Vân Anh - Mầm non Bắc Cường. Lào Cai30.000
Bạn đọc Thuy - Mầm non Bắc Cường Lào Cai30.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Vũ Thị Nga - Mầm non Bắc Cường. Lào Cai v30.000
Bạn đọc Nông Phương Thúy50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Lợi - Mầm non Bắc Cường30.000
Bạn đọc Lai Thị Chí Hoa500.000
Bạn đọc Nguyễn Trung Kiên50.000
Bạn đọc Đào Lê Ngân200.000
Bạn đọc Phạm Thị Hoàng Oanh500.000
Bạn đọc Tô Lê Châu1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương20.000
Bạn đọc Bùi Quốc Tuấn200.000
Bạn đọc giấu tên500.000

Cập nhật ngày 12.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Đặng Xuân Minh5.000.000
Bạn đọc giấu tên1.171.999
Bạn đọc Lê Thị Kim Loan100.000
Bạn đọc giấu tên10.000
Bạn đọc Phạm Doan Dan Thanh DP2100.000
Bạn đọc Phạm Thị Hồng Vân DP2100.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Dân Phương200.000
Bạn đọc Huỳnh Quang Khiêm100.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tuân500.000
Bạn đọc Võ Thị Kim Chung200.000
Bạn đọc Nguyễn Hữu Tùng50.000
Bạn đọc Mai Xuân Chinh50.000
Bạn đọc Bùi Đăng Phúc50.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Hồng Nhung500.000
Bạn đọc Trương Quang Định100.000
Bạn đọc Nguyễn Thế Hung300.000
Bạn đọc Nguyễn Đình But3.000.000
Bạn đọc Trần Văn Sang40.000
Bạn đọc giấu tên30.000

Cập nhật ngày 8.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Tô Phương Huy5.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Huê500.000
Bạn đọc giấu tên400.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Duy Linh300.000
Bạn đọc Vũ Văn Công800.000
Bạn đọc Nguyễn Sỹ Hồng104.000
Bạn đọc Mai Thị Thanh Nguyên100.000
Bạn đọc Bùi Thị Minh Ngọt100.000
Bạn đọc Nghiêm Kim Cúc500.000

Cập nhật ngày 7.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc giấu tên20.000
Bạn đọc Nguyễn Công Hiên1.000.000
Bạn đọc Hoàng Minh Vũ100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Thức100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Đỗ Thu Hằng100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Nga1.000.000
Bạn đọc Dương Văn Thương100.000
Bạn đọc Đào Thị Thu Giang50.000

Cập nhật ngày 6.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Đỗ Diệu Linh200.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Hiếu1.000.000
Bạn đọc Trần Thiên Van100.000
Bạn đọc Trần Thị Thanh Tâm50.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Vũ Quang Dung100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Cúc100.000
Bạn đọc Tống Hoàng Hanh200.000

Cập nhật ngày 05.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Lê Văn Thơ100.000
Bạn đọc Trần Thị Thanh Hiên100.000
Bạn đọc giấu tên200.000

Cập nhật ngày 04.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Vân100.000
Bạn đọc Hoàng Thị Hương50.000
Bạn đọc Khiêu Minh Dung200.000
Bạn đọc Trịnh Công Danh1.000.000
Bạn đọc giấu tên2.500.000
Bạn đọc Bạch Thị Thúy Hà200.000
Bạn đọc Lý Thị Thiều500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị My100.000

Cập nhật ngày 3.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Hoàng Minh Dương C7:C19100.000
Bạn đọc giấu tên400.000
Bạn đọc Nguyễn Khánh Thư50.000
Công đoàn trường tiểu học Tam Sơn 13.000.000
Bạn đọc Lê Quý Nhân100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Thuận200.000
Bạn đọc Trần Văn Hải200.000
Bạn đọc Trần Đức Hạnh200.000
Bạn đọc La Đình Diệp100.000
Bạn đọc giấu tên33.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Bùi Thị Hiếu200.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Dương100.000
Bạn đọc Phạm Thị Tuyết5.070.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Ngân100.000
Bạn đọc Ngô Văn Sang50.000
Bạn đọc giấu tên760.000
Bạn đọc Đặng Thị Lan Thu50.000
Bạn đọc Trương Thị Thúy Tam500.000
Bạn đọc Nguyễn Tri Thanh2.000.000

Cập nhật ngày 2.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Hoàng Trân Cương100.000
Bạn đọc Phạm Đình Nguyên50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hậu50.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Hoan250.000
Bạn đọc Hồ Ngọc Linh50.000
Bạn đọc Đào Công Dương100.000
Bạn đọc Trịnh Công Biên100.000
Bạn đọc Trần Huy Dân100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Đạt100.000
Bạn đọc Nguyễn Cảnh Đức200.000
Bạn đọc Lương Hồng Vân200.000
Bạn đọc Nguyễn Mạnh Hà100.000
Bạn đọc Lê Thị Hoa100.000
Bạn đọc Đỗ Thị Mai100.000
Bạn đọc Vũ Thị Nga100.000
Bạn đọc Trần Ngọc Sang100.000
Bạn đọc Phạm Thị Hiền100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy Vân100.000
Bạn đọc Phạm Thị Nhung100.000
Bạn đọc Hà Thị Hải Oanh100.000
Bạn đọc Ngô Thị Thúy Ly. Nguyễn Thị The50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy100.000

Cập nhật ngày 1.7

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Hoan50.000
Bạn đọc Võ Trọng Quang50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hạnh50.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Quỳnh50.000
Bạn đọc Nguyễn Công Hiếu2.000.000
Bạn đọc Trần Hữu Hiếu200.000
Bạn đọc Phạm Ngọc Đức100.000
Bạn đọc Trần Quốc Hoàn50.000
Bạn đọc Trần Văn Tuân50.000
Bạn đọc Trần Thị Hiếu50.000
Bạn đọc Phan Văn Tiến100.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Cương100.000
Bạn đọc Hoàng Ngọc Việt50.000
Bạn đọc Trần Hữu Trung50.000
Bạn đọc Đào Minh Tuyến100.000
Bạn đọc Nguyễn Hữu Cương50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Thúy50.000
Bạn đọc Lê Văn Tai50.000
Bạn đọc Trần Thị Thanh Hiền50.000
Bạn đọc Nguyễn Thương Tuấn50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Công tyy TNHH Thương mại STD30.000.000
Bạn đọc Hà Hoàng Khanh50.000
Bạn đọc Hoàng Kim Anh50.000
Bạn đọc Trần Mạnh Hung50.000
Bạn đọc Trương Văn Thương50.000
Bạn đọc Phan Trung Đức50.000
Bạn đọc Phan Hoài Nam50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Việt Hà50.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Lưu Quang Tuấn50.000
Bạn đọc Võ Văn Nam100.000
Bạn đọc Đặng Minh Đức50.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Tâm50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Lưu Minh Hiếu300.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân50.000
Bạn đọc Thẩm Thị Xuân50.000
Bạn đọc Lương Thị Mai100.000
Bạn đọc Nguyễn Hồng Hạnh100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Thủy100.000
Bạn đọc Trần Thị Thao20.000
Bạn đọc Cao Thị Minh100.000
Bạn đọc Vũ Thanh Thuy100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Loan100.000
Bạn đọc Đào Văn Phúc50.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Thúy50.000
Bạn đọc Vũ Thị Doan100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Cúc100.000
Bạn đọc Dương Cao Khải50.000
Bạn đọc Tống Văn Nam100.000
Bạn đọc Đỗ Văn Hai50.000
Bạn đọc Đỗ Văn Huân50.000
Bạn đọc Lê Đại Nghĩa200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Phương50.000
Bạn đọc Hoàng Thị Nga50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Chiêm50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Chiêm50.000
Bạn đọc Đỗ Phương Thảo50.000
Bạn đọc Trần Anh Lâm100.000
Bạn đọc Nguyễn Chi Ngọc100.000
Bạn đọc Lê Thị Ngọc Thúy (Thủy)50.000
Bạn đọc Phạm Ngọc Linh50.000
Bạn đọc Phạm Tuấn Dung100.000
Bạn đọc Trần Minh Tuân100.000
Bạn đọc Bùi Huy Chung100.000
Bạn đọc Kiều Xuân Chi50.000
Bạn đọc Chu Thị Hiên Huyên50.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Lê Văn Thanh100.000
Bạn đọc Ngô Văn Vinh50.000
Bạn đọc Phạm Thị Thúy200.000
Bạn đọc Phan Thị Phương Thảo1.000.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Thùy Dương200.000
Bạn đọc Nguyễn Ba Tài300.000
Bạn đọc Nguyễn Thành Long100.000
Bạn đọc Hoàng Đình Bắc100.000
Bạn đọc Võ Quang Huy100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Phạm Thị Diệp1.000.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Nguyễn Anh Phung100.000
Bạn đọc Đỗ Văn Vy200.000
Bạn đọc Lai Hoàng Huy1.000.000

Cập nhật ngày 27.6:

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Hà Thị Tuyết Nhung - BLĐ300.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Lương Thị Mùi100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Lê Hồng Dong1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Lê100.000
Bạn đọc Nguyễn Phương Thảo. Tạ Thị Thanh - GV trường TH Phú Khe. Từ Sơn. Bắc Ninh100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Sang50.000
Bạn đọc Trịnh Bá Nguyên150.000
Bạn đọc Trần Thanh Sơn50.000
Bạn đọc Đinh Thu Hiền50.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Nam150.000
Bạn đọc Đàm Thị Hương - trường TH Phú Khê. Từ Sơn. Bắc Ninh200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Bích100.000
Bạn đọc Phạm Vinh Quang100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Đức20.000
Bạn đọc Phạm Ngọc Tùng300.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Hồng50.000
Bạn đọc Đoàn Ánh Nguyệt500.000

Cập nhật ngày 26.6

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Đỗ Văn Thanh200.000
CT DEN:117611361418 Giup do be NGUYEN DUY ANH teo mat bam sinh FT211769032046491.000.000
Bạn đọc Trần Đức Cương850.000
Bạn đọc Ma Văn Bo50.000
Bạn đọc Mông Thị Lê30.000
Bạn đọc ủng hộ qua ViettelPay6.050.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Tam (Tâm)200.000
Bạn đọc giấu tên10.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Vy Bích Thảo50.000
Bạn đọc giấu tên1.133.550
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Lô Văn Quang100.000
Bạn đọc Lê Công Thành (Thanh)400.000
Bạn đọc Đôi Đức Thuận50.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Dương Thị Mỹ Duyên50.000
Bạn đọc Lâm Thị Cẩm Hằng50.000
Bạn đọc Phan Huy Hai50.000
Bạn đọc Phan Thị Hương100.000
Bạn đọc Lò Văn Thoan200.000
Bạn đọc Vũ Thị Lan50.000
Bạn đọc Lê Mạnh Hùng100.000

Cập nhật ngày 25.6:

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Trương Thái Bảo200.000
Bạn đọc Dương Thị Hương Hiệp50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Ong Tu Van2.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh50.000
Bạn đọc Vũ Thị Phúc50.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Phú50.000
Bạn đọc Trần Thị Thanh Vân300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Huyên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Dung100.000
Bạn đọc Đặng Minh Đức50.000
Bạn đọc Trần Thị Linh50.000
Bạn đọc Lai Thị Vui200.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Công Phú50.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Phạm Đình Đại50.000
Bạn đọc Hoàng Đình Huân50.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Khoa50.000
Bạn đọc Đinh Văn Tập100.000
Bạn đọc Đam Thị Hồng Thơm50.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Danh Thông4.000
Bạn đọc Lộc Sơn Thái100.000
Bạn đọc Đặng Thị Bưởi200.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Hoan50.000
Bạn đọc Hoàng Ba Giang50.000
Bạn đọc Chu Tiến Quân A1450.000
Bạn đọc Đỗ Quang Hưng50.000
Bạn đọc Đặng Minh Đức50.000

Cập nhật ngày 24.6:

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Thuyên50.000
Bạn đọc Dương Thời Chinh50.000
Bạn đọc Trần Cao Chí50.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Cần100.000
Bạn đọc Trần Văn Kia200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Bạch1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương100.000
Bạn đọc Trần Khắc Trường200.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Hồng Bửu Bửu200.000
Bạn đọc Vũ Mạnh Lai100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Đỗ Hồng Thịnh200.000
Bạn đọc Dương Đức An200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Đinh Thị Hoa200.000
Bạn đọc Vũ Chí Kiên200.000
Bạn đọc Tạ Văn Nhớ100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Thơ200.000
Bạn đọc Phạm Thị Thanh100.000

 

Cập nhật ngày 23.6:

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Bế Thị Hương50.000
Bạn đọc Nguyễn Lê Bảo Linh200.000
Bạn đọc Dương Ngọc Quân50.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc Lê Thị Kim Dung300.000
Bạn đọc Phạm Thị Vi200.000
Bạn đọc Đỗ Thị Thanh Vân100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Tâm100.000
Bạn đọc Vũ Thị Tuyết Mai200.000
Bạn đọc Dương Thị Nhung100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Khoa Thị Thúy100.000
Bạn đọc Lê Thị Phương50.000
Bạn đọc Nguyễn Danh Thông100.00
Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Oanh198.900
Bạn đọc Lê Thị Hà100.000

Cập nhật ngày 22.6:

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Dương Thơi Chinh20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Bích Ngọc186.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết Kha500.000
Bạn đọc Dương Thị Thúy500.000
Bạn đọc Hoàng Văn Tuấn100.000
Bạn đọc Lê Thị Thu Hà3.000.000
Bạn đọc Cao Văn Tuấn300.000
Bạn đọc Phạm Minh Đức200.000
Bạn đọc Nguyễn Đức Thịnh200.000
Bạn đọc Nguyễn Thế Tiệp100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Hiền50.000
Bạn đọc Trần Viết Thao (Thảo)1.000.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Linh100.000
Bạn đọc Nguyễn Công Dung50.000
Bạn đọc Vũ Minh Hùng (Hưng)100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Tú Anh100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hà Khanh50.000
Bạn đọc Hoàng Thị Quy20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Phương200.000
Bạn đọc Trần Thị Hải Yến100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Nguyễn Cảnh Hưng (Hùng)100.000
Bạn đọc Lương Thuy Thương200.000
Bạn đọc Hồ Thị Thu Thảo300.000
Bạn đọc Huỳnh Mạnh Hùng (Hưng)200.000
Bạn đọc Ong Tu Van10.000.000
Bạn đọc Trần Thị Hạnh500.000
CBCNV công ty TNHH DONGKUK VN6.050.000
BCH Công đoàn CT TNHH DONG KUK VN5.000.000
Công đoàn trường THCS Hòa Ninh Di Linh Lâm Đồng1.600.000
Trường MN Hồng Thái. An Dương. Hải Phòng1.650.000

Cập nhật ngày 21.6

Diễn giảiSố thu
Bạn đọc Dương Thị Tuyên20.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Ngô Thị Phương Nga100.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Minh50.000
Bạn đọc Ngô Thị Nga50.000
Bạn đọc Ngô Thị Cấp50.000
Bạn đọc Ngô Thị Ty50.000
Bạn đọc Ngô Thị Diên100.000
Bạn đọc Bùi Thanh Hao (Hảo )50.000
Bạn đọc Lê Thị Nguyệt100.000
Bạn đọc Đào Thị Nga100.000
Bạn đọc giấu tên10.000
Bạn đọc Ong Tu Van2.000.000
Bạn đọc Cu Tre Truc50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Hoàng Văn Chiến100.000
Bạn đọc Âu Thị Vân30.000
Bạn đọc Chu Minh Hùng (Hưng)100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Trang50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Lê Văn Đồng (Dong)1.000.000
Bạn đọc Đặng Thị Mai Thanh1.100.000
Bạn đọc Ngô Thị Nhung1.150.000
Bạn đọc Ngô Thị Hương1.200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Chung1.400.000
Bạn đọc Đào Thị Thanh Hiên1.500.000

Cập nhật ngày 20.6

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Hương Giang1.000.000
Bạn đọc Vũ Xuân Cường300.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Tuấn50.000
Bạn đọc Lý Thị Hương Lan100.000
Bạn đọc Lương Thị Hoan20.000
Bạn đọc Vi Văn Viết50.000
Bạn đọc Trần Thị Lan Hương50.000
Bạn đọc Đặng Bạch Yến100.000
Bạn đọc Chu Thị Huế100.000
Bạn đọc La Minh Hà50.000
Bạn đọc Trần Anh Huy100.000
Bạn đọc Đàm Thị Thanh20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy Ngân100.000
Bạn đọc Kim Thị Bích Thảo100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Nga30.000
Bạn đọc Châu Thị Bôi300.000
Bạn đọc giấu tên10.000
Bạn đọc Phạm Thị Hồng Huế100.000
Bạn đọc Nguyễn Huy Mạnh200.000
Bạn đọc Đào Thị Hà (Hạ)50.000
Bạn đọc Văn Thị Huệ (Huế)50.000
Bạn đọc Ngô Thị Chanh50.000
Bạn đọc Bùi Thị Lan Hương100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Thái50.000
Bạn đọc Lê Thị Liễu20.000
Bạn đọc Trần Thị Bảy40.000
Bạn đọc Trịnh Thị Thu Hiền50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Yên (Yến)50.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Bao (Bảo)200.000
Bạn đọc Hoàng Văn Bang200.000
Bạn đọc Lê Đức Anh200.000
Bạn đọc Đoàn Văn Hanh200.000
Bạn đọc Phạm Quang Ngọc200.000
Bạn đọc Lê Lệnh Thuận. Lạng Sơn100.000
Bạn đọc Hoàng Hải Đăng200.000
Bạn đọc Nguyễn Mạnh Hùng (Hưng)100.000
Bạn đọc Nguyễn Đình Dân200.000
Bạn đọc Phạm Thế Mạnh200.000
Bạn đọc Vũ Tuấn Hưng200.000
Bạn đọc Nguyễn Trung Hiếu200.000
Bạn đọc Lai Huy Minh200.000
Bạn đọc Nguyễn Hữu Trường200.000
Bạn đọc Nguyễn Sỹ Việt (Viết)200.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Nghĩa200.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Thắng200.000
Bạn đọc Hoàng Mạnh An200.000
Bạn đọc Phạm Anh Tuấn200.000
Bạn đọc Đặng Ngọc Thuyết200.000
Bạn đọc Kim Văn Ban200.000
Bạn đọc Ninh Văn Hiên (Hiến)200.000
Bạn đọc Trần Trung Nam200.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Dung (Dũng)200.000
Bạn đọc Văn Đình Thanh (Thành)200.000
Bạn đọc Đỗ Xuân Khanh200.000
Bạn đọc Nguyễn Hữu Thương200.000
Bạn đọc Trương Hoàng Việt50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Giang500.000
Bạn đọc Phan Thị Nhung100.000
Bạn đọc Vy Thị Thanh Huyền50.000
Bạn đọc Lý Nhật Tiến50.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Thi Hảo250.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Ke200.000
Bạn đọc Lưu Quang Vũ200.000
Bạn đọc Phạm Văn Son300.000
Bạn đọc Phạm Văn Son300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hoài Thu150.000
Bạn đọc Dương Văn Lịch200.000
Bạn đọc Nguyễn Canh Đạt200.000
Bạn đọc Trần Thị Hương100.000
Bạn đọc Cao Đắc Lâm50.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Ngô Thị Liên50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Bạch Diệp300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hoan100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Vũ Văn Tuyên100.000
Bạn đọc Vũ Đình Khương500.000

Cập nhật ngày 18.6

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Đinh Diệu Tính30.000
Bạn đọc Dương Hương50.000
Bạn đọc Hồng Thắm50.000
Bạn đọc Lưu Thị Loan50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy100.000
Bạn đọc Nguyễn Hồng Quân200.000
Bạn đọc Lê Phi500.000
Bạn đọc Nguyễn Duy Mạnh200.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Vũ Trường Long200.000
Bạn đọc Nông Thị Huê30.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Phạm Thị Phương Thúy (Thủy)200.000
Bạn đọc Bùi Thị Phương30.000
Bạn đọc Lương Thị Duyên30.000
Bạn đọc Hoàng Thị Ben50.000
Bạn đọc Vũ Văn Thìn100.000
Bạn đọc Đào Thùy Linh100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thăng200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Uyên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thăng200.000
Bạn đọc Huỳnh Mạnh Hưng (Hùng)300.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000

 

Tính đến hết ngày 16.6. Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận đăng ký, chuyển tiền ủng hộ đến chương trình với số tiền: 1.469.532.529 đồng từ 398 bạn đọc và đơn vị.

Cập nhật ngày 17.6:

Diễn giảiSố tiền thu
CB. CNV Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hang Hải Hậu Giang5.230.000
Trường TH Võ Thị Sáu1.150.000
Bạn đọc Hoàng Thị Thơm30.000
Bạn đọc Hoàng Thị Thơm30.000
Bạn đọc Lộc Thị Dương30.000
Bạn đọc Dương Thị Lan30.000
Bạn đọc Đào Ngọc Huyên50.000
Bạn đọc Chu Thị Thoa30.000
Bạn đọc Vũ Xuân Thăng50.000
Bạn đọc Trần Thị Thủy30.000
Bạn đọc Nguyễn Khắc Đại100.000
Bạn đọc Phạm Thị Bích Ngọc50.000
Bạn đọc Hoàng Thị Mai Sao50.000
Bạn đọc Hoàng Thị Sa50.000
Bạn đọc Vi Thị Nga. Lạng Sơn200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương50.000
Bạn đọc Nguyễn Huỳnh Giao150.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết Nhung100.000
Bạn đọc Đỗ Thị Nhung100.000
Công ty Truyền tải Điện Thanh Hóa18.000.000
Bạn đọc Đặng Thị Huyên100.000
Bạn đọc Hồ Văn Thiên100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Công đoàn Cao Su Việt Nam100.000.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Trần Thị Kim Xuyến100.000
Bạn đọc Phùng Thị Thu100.000
Bạn đọc Bùi Thị Hải Giang50.000
Bạn đọc Đỗ Văn Tình100.000
Bạn đọc Trần Thị Nhung50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hà Trang20.000
Bạn đọc Tố Oanh500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Minh100.000
Bạn đọc Ngô Thị Tâm20.000
Bạn đọc Phạm Thị Dung100.000
Bạn đọc Nguyễn Vân Trung200.000
Bạn đọc Vũ Xuân Cương100.000
Bạn đọc Lê Ngọc Thuyết100.000
Bạn đọc Bùi Xuân Thanh100.000
Bạn đọc Trịnh Thị Duyêt200.000
Bạn đọc Đinh Thị Ngọc Oanh100.000
Bạn đọc Đặng Quang Hưng100.000
Bạn đọc Lê Duy Anh Huy100.000
Bạn đọc Trần Thị Yên50.000
Bạn đọc Phạm Thị Ngọc Yên100.000
Bạn đọc Nguyễn Hồng Anh100.000
Công đoàn CS Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh4.300.000
Bạn đọc Dương Thị Hồng Trang100.000
Trường MN xã Hòa Bình Chi Lăng Lạng Sơn600.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Hoàng Việt100.000
Bạn đọc Trần Thương200.000
Bạn đọc Đỗ Thị Kim Thủy100.000
Trường TH Thiệu Đô4.800.000
Bạn đọc La Thị Huê50.000
Bạn đọc Đoàn Thị Hạnh100.000
Bạn đọc Nguyễn Sỹ Uy100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Hoàng Thị Bé100.000
Bạn đọc Hoàng Minh Hai100.000
Cửa hàng Khánh Lan quận 62.000.000
Trường THCS Yersin Nha Trang3.100.000
CDCS MG Tân Thương Lâm Đồng1.050.000
Bạn đọc ủng hộ qua ví điện tử MOMO14.564.651
CDCS Đội thanh niên xung kích Nha Trang2.640.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Hải200.000
Bạn đọc Trần Khánh Hằng100.000
Bạn đọc giấu tên150.000
Ban quản lý Chợ Xóm Mới TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa2.000.000
Công đoàn khoa CSSKSS trung tâm Y tế huyện Thanh Hoa tỉnh Long An600.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy Nga100.000
Bạn đọc Thái Anh Thư100.000
Bạn đọc Diêu Thị Lai. Cty Điện lực Điện Biên200.000
Bạn đọc Ân Vũ Minh Thu100.000
Bạn đọc Nguyễn Khắc Tú100.000
Bạn đọc Dương Thị Hải Ninh30.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Thương100.000
Bạn đọc Vũ Đình Hiếu100.000
Bạn đọc Bùi Duy Khánh100.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tùng100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Thắm100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hương100.000
Bạn đọc Trần Thị Bích Hồng100.000
Bạn đọc Trần Thị Bích Hồng100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ngân100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Hạnh200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Trà200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Trần Thị Diễm Châu200.000
Bạn đọc Nguyễn Đăng Thịnh1.000.000
Bếp Mường La500.000
Bạn đọc Nguyễn Hùng Cương100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Hương200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ly100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Tinh200.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Thanh Duyên100.000
Bạn đọc Trịnh Thị Thanh200.000
Bạn đọc Phan Thị Minh200.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Vương100.000
Bạn đọc Phan Thị Kim Dung trường THCS Xuân Hòa Phúc Yên. Vĩnh Phúc10.625.000
Bạn đọc Đào Thị Hương100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hoa100.000
Bạn đọc Nguyễn Thanh Chung300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Ly200.000
Bạn đọc Bùi Đức Long100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuyên20.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Sái Thị Lan Phương300.000
Bạn đọc Phạm Thị Hồng Dinh300.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Lan Anh100.000
Bạn đọc Trần Thị Thủy200.000
Bạn đọc Phạm Thị Như Hoa200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng100.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Hằng500.000
Bạn đọc Nguyễn Phương Thảo100.000
Bạn đọc Đoàn Minh Huê200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuyên20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuyên20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Oanh50.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hằng - Gv trường TH Dong Nguyên 2 - Bắc Ninh100.000

Cập nhật ngày 16.6:

Tính đến hết ngày 15.6. Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động đã tiếp nhận đăng ký. chuyển tiền ủng hộ đến chương trình với số tiền: 1.467.113.629 đồng từ 367 bạn đọc và đơn vị.

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Phạm Thị Dao C7:D6250.000
Bạn đọc Phùng Văn Thắng (Thăng)100.000
Bạn đọc Trần Thị Thúy Nga200.000
Bạn đọc Ngô Thị Hạnh50.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Thức (Thực)200.000
Bạn đọc giấu tên20.000.000
Bạn đọc Nguyễn Quỳnh Giang200.000
Bạn đọc giấu tên2.000.000
Bạn đọc Trần Thị Hà (Hạ)200.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Phạm Tất Hoàn (Hoan)100.000
Bạn đọc Đào Nguyên Ngọc Hoàng100.000
Bạn đọc Trần Trung Hiếu100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Thuật100.000
Bạn đọc Bùi Xuân Cương100.000
Bạn đọc Nguyễn Anh Tuyên100.000
Bạn đọc Phạm Ngọc Diệp100.000
Bạn đọc Nguyễn Chung Thủy (Thúy)100.000
Bạn đọc Hoàng Minh Doan100.000
Bạn đọc Trần Thị Thu Hoài100.000
Bạn đọc Lê Huyền Trang100.000
Bạn đọc Bùi Thị Hạnh100.000
Bạn đọc Nguyễn Hồng Dung100.000
Bạn đọc Vũ Đức Chung500.000
Bạn đọc Dương Thị Nhân50.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Nghiêm50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hiên (Hiền)50.000
Bạn đọc Ngô Thị Anh Thư50.000
Bạn đọc Hoàng Thị Lan Hương50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Thủy (Thúy)100.000
Bạn đọc Phan Trung Dũng200.000
Bạn đọc Trần Thị Kim Thắng100.000
Bạn đọc Chu Minh Tam (Tâm)100.068
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuyên20.000
Bạn đọc Lộc Thị Phúc100.000
Bạn đọc Nông Thị Thu Hương50.000
Bạn đọc La Văn Giang50.000
Bạn đọc Triệu Quang Trung50.000
Bạn đọc Hoàng Mạnh Cương (Cường)50.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Lực50.000
Bạn đọc Nguyễn Mạnh Tuấn50.000
Bạn đọc Hoàng Mạnh Cương (Cường)50.000
Bạn đọc Trịnh Trung Kiên50.000
Bạn đọc Phạm Thị Trà50.000
Bạn đọc Trần Văn Hùng (Hưng)50.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Hiên (Hiến)50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thùy Trang50.000
Bạn đọc Trần Phương Anh Cty Điện lực Đông Anh600.000
Bạn đọc Nguyễn Viết Hiến (Hiển)200.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng350.000
IBVCB.1195777462.UNG HO MA SO LD21109 BE TRANG.CT tu 0231001222222 toi 0021000303088 Quy xa hoi tu thien tam long vang10.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Đoàn Thị Kiều Thu100.000
Bạn đọc Phạm Thanh Tuyên160.000
Bạn đọc Đỗ Thị Bích200.000

Cập nhật ngày 15.6:

Tính đến hết ngày 14.6. Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động đã tiếp nhận đăng ký. chuyển tiền ủng hộ đến chương trình với số tiền: 1.438.433.561 đồng từ 312 bạn đọc và đơn vị.

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Đặng Thị Huyền Trân50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Thủy50.000
Bạn đọc Hoàng Thị Duyên. điện lực Điện Biên100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Minh100.000
Bạn đọc Lê Thanh Tùng100.000
Bạn đọc Đỗ Thị Hương Giang100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thơm100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Hợp100.000
Bạn đọc Đặng Thị Thu Hằng20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Bích Huyền50.000
Bạn đọc giấu tên5.000
Bạn đọc Nguyễn Chi500.000
Bạn đọc Đỗ Thị Hằng100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Oanh500.000
Bạn đọc Ly Thị Hồng100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Lê Hằng500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Giang500.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Huỳnh Nguyễn Thiên Nga100.000
Bạn đọc Lê Thị Huyền Trang50.000
Bạn đọc Đinh Thị Anh100.000
Bạn đọc Phạm Thanh Phương400.000
Bạn đọc Phạm Thị Trang140.000
Bạn đọc Nguyễn Thi Thanh Loan500.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Trần Thị Thu Vân200.000
Bạn đọc Trần Ngọc Chiến100.000
Bạn đọc Hoàng Thị Thu Hằng. Nguyễn Thị Nhung100.000
Bạn đọc Hoàng Thị Thu Hằng100.000
Bạn đọc Nguyễn Minh Đức200.000
Bạn đọc Vũ Huy Hải100.000
Bạn đọc giấu tên100.000

Cập nhật ngày 14.6:

Tính đến hết ngày 13.6. Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động đã tiếp nhận đăng ký. chuyển tiền ủng hộ đến chương trình với số tiền: 1.431.668.561 đồng từ 279 bạn đọc và đơn vị.

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Ngô Thị Ngọc Huyên50.000
Bạn đọc Nguyễn Việt Chinh30.000
Bạn đọc Quan Thị Ba100.000
Bạn đọc giấu tên300.000
Bạn đọc Quan Thị Sáu50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thao50.000
Bạn đọc Trương Thị Linh50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hoàng Hoa200.000
Bạn đọc Phạm Thị Hồng Thoa100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Kim Xinh30.000
Bạn đọc Trương Thị Nga trường Mầm non Dao Tru_ Tam Đảo. Vĩnh Phúc100.000
Bạn đọc Trịnh Thị Hồng Vân30.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Hỗ trợ Chiến binh áo trắng200.000
Bạn đọc Trần Thị Thu Hạ (Hà)30.000
Bạn đọc Trịnh Thị Thúy Quyên30.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Chúc200.000
Bạn đọc Lê Ngọc Mai Chinh100.000
Bạn đọc Dương Thị Thanh50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hằng30.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Phạm Đinh Hoan500.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Như Cương100.000
Bạn đọc Nguyễn Mạnh Cương100.000
Bạn đọc Hoàng Thị Lưu50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Đỗ Thị Loan50.000
Bạn đọc Đỗ Văn Hao100.000
Bạn đọc Phạm Thị Huyên50.000
Bạn đọc Nguyễn Đinh Tam200.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Chu Thị Dinh50.000
Bạn đọc Phạm Thị Hương100.000
Bạn đọc Phạm Thị Phương55.000

Cập nhật ngày 13.6:

Tính đến hết ngày 12.6. Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động đã tiếp nhận đăng ký. chuyển tiền ủng hộ đến chương trình với số tiền: 1.427.333.561 đồng từ 243 bạn đọc và đơn vị.

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Phương Nam100.000
Bạn đọc Mạc Văn Nghĩa500.000
Bạn đọc Tô Thi Son100.000
Bạn đọc Vi Thị Mười50.000
Bạn đọc Trần Thị Hợp100.000
Bạn đọc Võ Thị My Nga500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Nhan THCS Chu Văn An100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Đại THCS Chu Van An200.000
Bạn đọc giấu tên20.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Trần Quỳnh Nga200.000
Bạn đọc Huỳnh Thanh Liêm500.000
Bạn đọc Đào Văn Đức100.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Hạ (Hà)100.000
Bạn đọc Lê Duy Khanh100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Lụa100.000
Bạn đọc giấu tên111.111
Bạn đọc Đỗ Xuân Trường200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Xuân My100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thuy. trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Bắc Ninnh200.000

Cập nhật ngày 12.6:

Tính đến hết ngày 11.6, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động đã tiếp nhận đăng ký, chuyển tiền ủng hộ chương trình "Chiến binh áo trắng" với số tiền: 1.423.702.450 đồng từ 222 bạn đọc và đơn vị.

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Nguyễn Thăng100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Phạm Thị Thanh Thúy (Thủy)100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Loan20.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc100.000
Bạn đọc Kim Văn Nguyễn50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Đoàn Thị Thùy Dương200.000
Bạn đọc Vũ Ngọc Minh200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Nhi Phương50.000
Bạn đọc Đào Ngọc Lợi100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Trần Lam1.000.000
Bạn đọc Hoàng Vũ Tthiên200.000
Bạn đọc Nguyễn Thế Việt50.000
Bạn đọc Bùi Ngọc My100.000
Bạn đọc Nguyễn Tiến Bo100.000
Bạn đọc Thái Thị Mỹ Tâm100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Mai200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Tuyết200.000
Bạn đọc Lê Thị Hằng30.000
Bạn đọc Đào Thị Thu Thủy (Thúy)100.000
Bạn đọc Phạm Thị Nhung100.000
Bạn đọc Dương Thị Thu Hồng50.000
Bạn đọc Phạm Thị Lan50.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Việt50.000
Bạn đọc Vũ Văn Công200.000
Bạn đọc Đào Nam Giang50.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Chu Thị Diệu Thúy50.000
Bạn đọc Hương XNDV Sơn La100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Phạm Duy Anh50.000
Bạn đọc Nguyễn Mạnh Chinh50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Hoa200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thương50.000
Bạn đọc Lê Thị Đào1.070.000
Bạn đọc Đinh Hoài Lan100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Huyên100.000
Bạn đọc Trần Văn Tuân100.000
Bạn đọc Trần Văn Thế200.000
Bạn đọc Lê Vương Anh Huy100.000
Bạn đọc Đoàn Thị Kiều Thu100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Hoàng Thị Hà50.000

Cập nhật ngày 11.6:

Tính đến hết ngày 10.6, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động đã tiếp nhận đăng ký. chuyển tiền ủng hộ với số tiền: 1.416.302.450 đồng từ 173 bạn đọc và đơn vị.

Diễn giảiSố tiền thu
Bạn đọc Đỗ Mạnh Hương100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Thao100.000
Bạn đọc Vũ Văn Hưng (Hùng)150.000
Bạn đọc Phạm Văn Thanh50.000
Bạn đọc Vũ Thị Lương300.000
Bạn đọc Vi Mạnh Dũng50.000
Bạn đọc Đặng Quang Hưng (Hùng)500.000
Bạn đọc Phạm Lê Diệp200.000
Bạn đọc Phạm Minh Cương50.000
Bạn đọc Võ Thị Hồng Xuyên50.000
Bạn đọc Đam Quang Do50.000
Bạn đọc Phùng Trọng Thuật100.000
Bạn đọc Dương Tiến Dũng100.000
Bạn đọc Thân Thái Đức100.000
Bạn đọc giấu tên2.000.000
Bạn đọc Thân Thị Hồng Thắm100.000
Bạn đọc Huỳnh Ngọc Nam300.000
Bạn đọc Trần Việt Anh50.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Lê Sỹ Thanh200.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Mến2.000.000
Bạn đọc Phạm Văn Diễn200.000
Bạn đọc Trần Văn Chương200.000
Bạn đọc Nguyễn Trung Kiên50.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Cẩm Tiên350.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Đỗ Thị Hải Yến100.000
Bạn đọc Đao Tây Nguyên100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hiên (Hiền)50.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc Chu Thị Thanh Thúy (Thủy)100.000
Bạn đọc Trần Thị Yến200.000
Bạn đọc Quyên Hồng Nhung200.000
Bạn đọc Đặng Thị Hằng200.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Tuấn cty DLDA1.000.000
Bạn đọc Lưu Trần Chanh100.000
Bạn đọc Đỗ Huy Quân200.000
Bạn đọc Hồ Dung100.000
Bạn đọc giấu tên50.000
Bạn đọc Nguyễn Quang Tuy30.000
Bạn đọc Phan Huy Vũ300.000

Cập nhật ngày 10.6:

DIỄN GIẢISỐ TIỀN THU (VNĐ)
Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải THACO1.000.000.000
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank150.000.000
Công ty chuyển mạch quốc gia200.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Lệ100.000
Bạn đọc Nguyễn Thúy Hà (Hạ)3.000.000
Cháu Bùi Gia Minh100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Lê Xuân Lộc100.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Cù Thị Thắm500.000
Bạn đọc ủng hộ qua ví điện tử OnePay533.250
Bạn đọc giấu tên197.400
Bạn đọc Mai Xuân Hồng991.400
Bạn đọc ủng hộ qua ví điện tử OnePay94.700
Bạn đọc ủng hộ qua ví điện tử OnePay94.700
Nguyễn Hữu Chuyên uh qua ví điện tử OnePay với lời nhắn: Mong các y bác sĩ nơi tuyến đầu luôn bình an.200.000
Bạn đọc giấu tên uh qua ví điện tử OnePay200.000
Bạn đọc giấu tên uh qua ví điện tử OnePay3.372.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc50.000
Bạn đọc Nguyễn Lục Quân200.000
Bạn đọc Vũ Đăng Sang500.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Minh Châu200.000
Bạn đọc Nguyễn Lâm Nhi500.000
Bạn đọc Lê Phương Anh500.000
Bạn đọc Nguyễn Tuấn Anh200.000
Gia đình Đại tá Lương Đức Hạnh10.000.000
Bạn đọc Nguyễn Lâm Huyền Anh500.000
Bạn đọc Lê Thị Việt Hà500.000
Bạn đọc Nguyễn Thùy Linh500.000
Bạn đọc Nguyễn Tuấn Anh500.000
Bạn đọc giấu tên ủng hộ từ ViettelPay200.000
Cán bộ Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành - Nghệ An1.000.000
Bạn đọc Chu Lan Phương200.000
Bạn đọc Trịnh Thị Thu Huyền200.000
Bạn đọc Nguyễn Tri Thanh5.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Phương200.000
Bạn đọc Phùng Anh Quang2.000.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên108.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Tiến với lời cảm ơn "xin cúi mình cảm ơn các chiến binh áo trắng"500.000
Bạn đọc Lê Thị Thủy Tiên150.000
Bạn đọc Nguyễn Lư Đăng Tuyển (Tuyến)500.000
Bạn đọc Ngô Thị Ly Na100.000
Bạn đọc giấu tên320.000
Bạn đọc Như Ngọc Toan (Toản)500.000
Bạn đọc giấu tên1.000.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thanh Trà200.000
Bạn đọc giấu tên500.000
Bạn đọc Đặng Văn Mão200.000
Bạn đọc Phạm Văn Hùng (Hưng)200.000
Bạn đọc Trần Văn Vương500.000
Bạn đọc Trần Văn Tuấn200.000
Bạn đọc Nguyễn Mạnh Hưng (Hùng)500.000
Bạn đọc Phạm Bỉnh Khiêm50.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa Minh100.000
Bạn đọc Đỗ Ngọc Linh100.000
Bạn đọc Đỗ Thị Hiền100.000
Bạn đọc giấu tên200.000
Bạn đọc Trần Thị Thủy1.700.000
Bạn đọc Phạm Trung Kiên100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Xuyên100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Tuấn100.000
Bạn đọc Lê Tuấn Phong100.000
Bạn đọc Doãn Đình Vũ100.000
Bạn đọc giấu tên2.000.000
Bạn đọc Phạm Văn Tuấn100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Chiều (Chiêu)100.000
Bạn đọc Nguyễn Quang Diệu (Điều)100.000
Bạn đọc Bùi Văn Huy100.000
Bạn đọc Nguyễn Hoàng50.000
Bạn đọc Phạm Thị Thảo200.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hương (Hường)100.000
Bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Đơn (Dơn)100.000
Bạn đọc Trần Kiều Anh200.000
Bạn đọc Phan Minh Quyết200.000
Bạn đọc Nguyễn Xuân Nam200.000
Bạn đọc Vũ Văn Trình (Trinh)200.000
Bạn đọc Lanh Văn Hợp200.000
Bạn đọc Hoàng Vương Huỳnh (Huynh)2.000.000
Bạn đọc Bạch Thị Thủy (Thúy)100.000
Bạn đọc Bạch Thị Thủy (Thúy)100.000
Bạn đọc Đinh Quang Thắng100.000
Bạn đọc Lê Đình Cường200.000
Bạn đọc Bùi Thị Yến (Yên)100.000
Bạn đọc Phan Thị Quỳnh Như200.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Phan Hùng Cường50.000
Bạn đọc Đỗ Thị Cẩm Nhung50.000
Bạn đọc Đỗ Lâm Đặng Tấn Phát100.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Nguyễn Đăng Tú100.000
Bạn đọc Nguyễn Ngọc Minh50.000
Bạn đọc Võ Minh Thắng (Thắng)100.000
Bạn đọc Lê Thị Ngọc Hằng500.000
Bạn đọc Phạm Văn Chương300.000
Bạn đọc Đặng Thị Bích Ngân500.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc Phạm Nguyễn Phương Thảo50.000
Bạn đọc giấu tên250.000
Bạn đọc giấu tên100.000
Bạn đọc giấu tên30.000
Bạn đọc giấu tên1.000
Bạn đọc Hoàng Thị Yên (Yến)50.000
Bạn đọc Pham văn Tuân (Tuấn)100.000
Bạn đọc Nguyễn Quốc Cường100.000
Bạn đọc Hà Ngọc Anh (Ánh)100.000
Bạn đọc Đỗ Trung Kiên100.000
Bạn đọc Trần Minh Mừng100.000
Bạn đọc Nguyễn Như Khanh (Khánh)200.000
Bạn đọc Nguyễn Quang Trị (Trí)100.000
Bạn đọc Vương Thị Thu Huyền200.000
Bạn đọc Hoàng Thị Đào200.000
Bạn đọc Hàng Hồng Điệp100.000
Bạn đọc Nguyễn Văn Tú200.000
Bạn đọc Võ Thị Nga50.000


(danh sách còn tiếp)

Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng chia sẻ của bạn đọc Báo Lao Động gần xa, trong và ngoài nước đã cùng chung tay góp sức. Báo Lao Động, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động rất mong tiếp tục được nhận sự ủng hộ quý báu của quý vị.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

 1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

  Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
  Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

 2. Chuyển tiền qua tài khoản:
  Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

  • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
  • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
  • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

 3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

  Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

 4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

CTXH
TIN LIÊN QUAN

Vì những chiến binh áo trắng: Lan tỏa mạnh mẽ sự cảm thông, thấu hiểu

Bảo Hân- Hải Nguyễn |

“Trong thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ y tế đã nỗ lực vượt bậc, làm những việc vô cùng ý nghĩa. Từ đó, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, nhất là ở Bắc Giang, Bắc Ninh có niềm tin rất vững chắc để quay lại làm việc. Niềm tin đó không thể đo đếm được, nhưng hết sức mạnh mẽ, giúp đất nước chúng ta thực hiện được nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

Trân quý hành động, tinh thần hy sinh cao cả của các “chiến binh áo trắng"

Phạm Đông |

“Công việc của các chiến sĩ áo trắng thật bình thường nhưng cũng thật phi thường!” - đại biểu Quốc hội bày tỏ sự khâm phục, trân quý của mình đối với hàng nghìn, hàng vạn cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành Y, các tình nguyện viên... không ngại gian nan vất vả, miệt mài, xả thân vì sức khỏe cộng đồng.

Cộng đồng tiếp lửa các “chiến binh áo trắng” đang chống dịch vì cộng đồng

Thế Lâm |

Theo ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, các y, bác sĩ đang là những người trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Họ hi sinh về thời gian, công sức và chính sức khỏe của mình vì cộng đồng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Vì những chiến binh áo trắng: Lan tỏa mạnh mẽ sự cảm thông, thấu hiểu

Bảo Hân- Hải Nguyễn |

“Trong thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ y tế đã nỗ lực vượt bậc, làm những việc vô cùng ý nghĩa. Từ đó, công nhân lao động trong các khu công nghiệp, nhất là ở Bắc Giang, Bắc Ninh có niềm tin rất vững chắc để quay lại làm việc. Niềm tin đó không thể đo đếm được, nhưng hết sức mạnh mẽ, giúp đất nước chúng ta thực hiện được nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”.

Trân quý hành động, tinh thần hy sinh cao cả của các “chiến binh áo trắng"

Phạm Đông |

“Công việc của các chiến sĩ áo trắng thật bình thường nhưng cũng thật phi thường!” - đại biểu Quốc hội bày tỏ sự khâm phục, trân quý của mình đối với hàng nghìn, hàng vạn cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành Y, các tình nguyện viên... không ngại gian nan vất vả, miệt mài, xả thân vì sức khỏe cộng đồng.

Cộng đồng tiếp lửa các “chiến binh áo trắng” đang chống dịch vì cộng đồng

Thế Lâm |

Theo ông Trần Tuấn Anh – Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, các y, bác sĩ đang là những người trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Họ hi sinh về thời gian, công sức và chính sức khỏe của mình vì cộng đồng.