Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CĐ Xây dựng VN: Trao 200 triệu ủng hộ đồng bào vùng lũ Miền Trung