CĐ Viên chức tỉnh Thái Bình: Nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Các tập thể, cá nhân của CĐ Viên chức tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ được LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng bằng khen. Ảnh: Cường Nguyễn
Các tập thể, cá nhân của CĐ Viên chức tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ được LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng bằng khen. Ảnh: Cường Nguyễn
Các tập thể, cá nhân của CĐ Viên chức tỉnh có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ được LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng bằng khen. Ảnh: Cường Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM