CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình: Nỗ lực vì quyền lợi người lao động

Ban Chấp hành CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Chấp hành CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Chấp hành CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM