Tạm dừng quyết định chấm dứt hợp đồng 500 giáo viên tại Đắk Lắk: Hàng trăm giáo viên vẫn bất an

Nhiều giáo viên trong diện nằm ngoài chỉ tiêu biên chế lo lắng cho tương lai mình. Ảnh: PV
Nhiều giáo viên trong diện nằm ngoài chỉ tiêu biên chế lo lắng cho tương lai mình. Ảnh: PV
Nhiều giáo viên trong diện nằm ngoài chỉ tiêu biên chế lo lắng cho tương lai mình. Ảnh: PV