CĐ Viên chức Ninh Bình: Đồng hành cùng các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Đại diện lãnh đạo CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợvà 2.500 chiếc khẩu trang y tế cho các cán bộ, chiến sĩ, y tế đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NT.
Đại diện lãnh đạo CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợvà 2.500 chiếc khẩu trang y tế cho các cán bộ, chiến sĩ, y tế đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NT.
Đại diện lãnh đạo CĐ Viên chức tỉnh Ninh Bình trao tiền hỗ trợvà 2.500 chiếc khẩu trang y tế cho các cán bộ, chiến sĩ, y tế đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: NT.
Lên top