Các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc: Chung tay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Ông Trần Văn Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao 100 triệu đồng hỗ trợ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Trần Văn Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao 100 triệu đồng hỗ trợ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Trần Văn Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc trao 100 triệu đồng hỗ trợ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc
Lên top