CĐ ngành NN&PTNT: Liên kết nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh

Quang cảnh cuộc tọa đàm.
Quang cảnh cuộc tọa đàm.
Quang cảnh cuộc tọa đàm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM