CĐ Điện lực VN: Thăm hỏi nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM