CĐ Điện lực VN: Thăm hỏi nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Lên top