CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018

Lãnh đạo Công đoàn các Khu Công Nghiệp và chế xuất Đà Nẵng trao bằng khen cho những cá nhân, tập thể có những thành tích xuất sắc trong năm 2017. (ảnh: Bảo Trung)
Lãnh đạo Công đoàn các Khu Công Nghiệp và chế xuất Đà Nẵng trao bằng khen cho những cá nhân, tập thể có những thành tích xuất sắc trong năm 2017. (ảnh: Bảo Trung)
Lãnh đạo Công đoàn các Khu Công Nghiệp và chế xuất Đà Nẵng trao bằng khen cho những cá nhân, tập thể có những thành tích xuất sắc trong năm 2017. (ảnh: Bảo Trung)
Lên top