Câu lạc bộ nữ đơn thân của Công đoàn Cty Than Vàng Danh